پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (2696)

2-8- ورود به بدن ونزدیک کردن به بافت602-3-8-هدف یابی فعال633-3-8-طراحی نانو ذرات برای هدف یابی فعال642-3-3-8-اندازه ذره653-3-3-8-شکل نانوذره65بحث و نتیجه گیری65منابع 67فصل اولمقدمهفناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2697)

زینترینگ پلاسما- جرقه ای36زینترینگ استحاله ای36زینترینگ دو مرحله ای36زینترینگ دو مرحله ای نانو سرامیک ایتریا37زینترینگ ایتریا38زینترینگ معمولی38ایتریای با دانه های نانویی41کینتیک زینترینگ ساختار ثابت43فصل چهارم49نانو سرامیک50نانوسرامیک چیست ؟50نانوسرامیک‌ها51کاربردها52فصل پنجم53مقدمه55روش تولید کاتالیست های سرامیکی572-1- روش شکل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2698)

روش تجزیه وتحلیل داده ها65فصل چهارم یافته های پژوهش67فصل پنجم بحث ونتیجه گیری75بحث ونتیجه گیری75نتیجه گیری78محدودیت ها78پیشنهادات78پیشنهادات پژوهشی78پیشنهادات کاربردی78فهرست منابع79ضمائم93چکیده انگلیسی 102فهرست جداولجدول 4-1- فراوانی ودرصدفراوانی سبک های فرزندپروری67جدول 4-2 داده های توصیفی متغیرهای پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2699)

اوئنز و همکاران (1995) بین کمال‎گرایی مثبت و منفی21 تمایز قائل شدند (پناهی، 1383). کمال‎گراهای مثبت و منفی هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما کمال‎گرایان مثبت انعطاف‎پذیرترند و از تلاش‎های خود برای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2700)

2-1-6-2-درمان مثبت یا متمرکز بر راه حل یا متمرکز بر فرآیند:232-1-7- هدف روانشناسی مثبت‌نگر242-1-8- بهزیستی روانشناختی و مؤلفه‌های آن252-1-9- مدل ریف در خصوص بهزیستی روانشناختی262-2- شخصیت282-2-1- تعاریف شخصیت292-2-2- ارزیابی شخصیت312-2-3- رویکردهای روانشناختی به شخصیت332-2-3-1- رویکرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2701)

نظریه های رفتاری و شناختی رفتاری302-2-4 همه گیر شناسی سوء مصرف مواد312-2-5 نشانه های سوء مصرف مواد332-2-6 انواع مواد اعتیادآور33-کُند کننده ها34– محرک ها37– توهم زاها38 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2702)

2-3-7 انواع استعدادها332-3-8 آموزش و پرورش، وسیله پرورش استعدادها352-3-9 اهمیت استعداد در پیشرفت تحصیلی362-3-10 ویژگی‌های رایج کودکان با استعداد382-3-11 استعداد و آموزش392-3-12 استعداد و فیزیولوژی مغز432-3-13 توانایی برای مهارتی خاص4414-3-2تایید والدین در شناسایی استعداد و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2703)

کمبود منابع67وابستگی متقابل67سبک های بیان تعارض68غیر جرأتمندانه68پرخاشگری مستقیم69پرخاشگری منفعلانه70ارتباط غیر مستقیم71جرأتمندی71ویژگی های پیام های قاطعانه72شیوه های حل تعارض74مبانی نظری رضایت زناشویی81پیشینه تحقیقات در داخل کشور98پیشینه تحقیقات در خارج از کشور99فصل سوم- روش‌ پژوهشمقدمه 103طرح پژوهش103جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago