پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2698)

روش تجزیه وتحلیل داده ها65فصل چهارم یافته های پژوهش67فصل پنجم بحث ونتیجه گیری75بحث ونتیجه گیری75نتیجه گیری78محدودیت ها78پیشنهادات78پیشنهادات پژوهشی78پیشنهادات کاربردی78فهرست منابع79ضمائم93چکیده انگلیسی 102فهرست جداولجدول 4-1- فراوانی ودرصدفراوانی سبک های فرزندپروری67جدول 4-2 داده های توصیفی متغیرهای پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2697)

زینترینگ پلاسما- جرقه ای36زینترینگ استحاله ای36زینترینگ دو مرحله ای36زینترینگ دو مرحله ای نانو سرامیک ایتریا37زینترینگ ایتریا38زینترینگ معمولی38ایتریای با دانه های نانویی41کینتیک زینترینگ ساختار ثابت43فصل چهارم49نانو سرامیک50نانوسرامیک چیست ؟50نانوسرامیک‌ها51کاربردها52فصل پنجم53مقدمه55روش تولید کاتالیست های سرامیکی572-1- روش شکل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (2696)

2-8- ورود به بدن ونزدیک کردن به بافت602-3-8-هدف یابی فعال633-3-8-طراحی نانو ذرات برای هدف یابی فعال642-3-3-8-اندازه ذره653-3-3-8-شکل نانوذره65بحث و نتیجه گیری65منابع 67فصل اولمقدمهفناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p51-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ پیشبینی پراکنش یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در پاسخ به متغیرهاي محیطی در استان اصفهان 1* 1 1محمودرضا همامی، سعیده اسماعیلی و علیرضا سفیانیان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p51-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ پیشبینی پراکنش یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در پاسخ به متغیرهاي محیطی در استان اصفهان 1* 1 1محمودرضا همامی، سعیده اسماعیلی و علیرضا سفیانیان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p65-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ مدلسازي جذب سالیانه کربن اتمسفري توسط نهالهاي کلن صنوبر هیبریدي (488Populus euramericana ) با استفاده از معادلات رشدسنجی 1* 2 1علی اصغر واحدي، اسداله متاجی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p89-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ Laelapidae (Acari: Mesostigmata) بررسی تنوع زیستی کنههاي خاکزي خانواده در زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهاي شهرکرد و سامان مهرناز امانی1، جهانگیر خواجهعلی1*، فرشید نوربخش2، 34امید ادامه مطلب…

By 92, ago